Eindejaar bericht

Tijdens zijn eindejaar toespraak op de kerstborrel van onze bedrijven heeft onze directeur Peter Remmits aangegeven het stokje per 1 januari 2023 over te dragen aan de 4e generatie in de persoon van zijn zoon Joe Remmits.

Hij gaf aan dat hij deze stap met een gerust hart en het volste vertrouwen doet en hiermee het voortbestaan en de toekomst van onze bedrijven onder de verantwoording van Joe en deskundig team van medewerkers gewaarborgd is.

Peter zal voorlopig verbonden blijven aan de Remmits groep en de daar onder vallende bedrijven en deelnemingen als aandeelhouder en adviseur en indien gewenst beschikbaar zijn voor raad en daad.