CO2

Dit betekent bewust omgaan met het gebruik van energiebronnen.

NiJoJa B.V., in verband met de vindbaarheid op SKAO, handelend onder de naam Remmits Beheer, besteedt als bedrijf in de grond-, weg-, en waterbouw aandacht voor het milieu. Door middel van de deelname aan de CO2 prestatieladder kunnen wij naast het milieubewustzijn ook een winsituatie voor ons eigen bedrijf creëren. Wij kunnen door de deelname aantonen dat wij als Remmits Beheer bewust bezig zijn met het verminderen van onze CO2-uitstoot. Het verhoogt de kansen op opdrachten van ProRail, RWS en door de EMVI-criteria ook van de overheden als gemeenten. CO2-bewustwording is anno 2017 een belangrijk onderwerp en het is bekend dat hoe meer wij ons inspannen om de CO2 binnen ons bedrijf te reduceren des te groter de kans op gunning van een project.

Het doel is een jaarlijkse CO2 reductie van 2% van de scope 1 en 2, voor scope 3 betreft dit 0.5% per jaar   ton/CO2 FTE en van CO2 omzet t.o.v. het referentie jaar 2011.

Het communiceren over het KAM-beleid, CO2 reductiedoelstellingen en behaalde resultaten is daarom een belangrijk aandachtspunt.

  1. Inzicht:

Remmits Beheer beschikt over een uitgewerkte actuele CO2 emissie-inventarisatie en heeft een Energie-managementprogramma opgesteld, onderschreven door hoger management, gecommuniceerd (intern en extern) en geïmplementeerd.

Remmits Beheer Energiemanagement actieplan januari 2021 

Remmits Beheer Energiemanagement actieplan januari 2020

Remmits Beheer Energiemanagement actieplan januari 2018

Remmits Beheer Energiemanagement actieplan oktober 2018

Remmits Beheer Energiemanagement actieplan februari 2019

Inzicht in reductie en de wijze waarop is opgenomen in het GHG document

Inzicht in reductie CO2 reductie 2021

Inzicht in reductie scope 3 

Inzicht in Reductie Scope 1, 2 en 3 volgens GHG

Inzicht in reductie scope 1, 2 en 3 oktober 2018

Inzicht in reductie scope 1, 2 en 3 februari 2019

Inzicht in reductie scope 1, 2 en 3 januari 2020

Inzicht in verbruik totaal 2017

Rapportage scope 3

Projecten met gunningsvoordeel maart 2021

  1. Reductie:

Remmits Beheer beschikt over een uitgewerkte actuele CO2 emissie-inventarisatie die halfjaarlijks wordt opgevolgd.

Voortgangsrapportage 2020/2021

Voortgangsrapportage 2020-2021 eerste helft verbruik

4.B.2 Voortgangsrapportage 2019/2020

4.B.2 Voortgangsrapportage 2017 jan 2018

4.B.2 Voortgangsrapportage 2018 – juni 2018

4.B.2 Voortgangsrapportage 2018/2019 – feb 2019

Er dient voor Remmits Beheer een ketenanalyse te worden gemaakt en te worden becommentarieerd

4.B.1 Reductie Scope 3

4.B.1 Reductie scope 3 asfalt over 2017 oktober 2018

Ketenanalyse scope 3 CO2 prestatieladder

Ketenanalyse asfalt

DNV GL Report Becommentariering ketenanalyse Schreuder GS Maatweg

Energiebeoordeling Vathorst

Energiebeoordeling geluidsscherm Vathorst december 2019

  1. Transparantie:

Remmits Beheer communiceert intern en extern over haar carbon footprint en reductie doelstelling(en).

3.C.2 Communicatieplan voor 2020/2021

3.C.2 Communicatieplan voor 2019/2020

3.C.2 Communicatie plan voor 2018

3.C.2 Communicatieplan 22-10-2018

3.C.2 Communicatieplan 2018/2019

  1. Participatie:

Remmits Beheer  heeft een actieve deelname aan minimaal één (sector of keten) initiatief op het gebied van CO2 reductie door middel van aantoonbaar deelname in werkgroepen.

Participatie Sector en keteninitiatieven 2020-2021

Participatie Sector en keteninitiatieven 2019-2020

Participatie Sector – oktober 2018

Participatie over 2018/2019

Actieve deelname Cumela 2021 

  1. Certificaat:

Het bijbehorende certificaat is terug te vinden onder het kopje “Certificaten”

 

 

De betreffende documenten uit voorgaande jaren zijn hieronder te vinden:

3.C.2 Communicatieplan

4.B.2 Voortgangsrapportage 2016 jan-jun

Inzicht in reductie Scope 1,2 en 3 volgens GHG

Participatie 1.D.1 en 3.D.1

Remmits Beheer Energiemanagement actieplan 24-03-2017