Certificaten

Gebr. Remmits BV is in het bezit van de onderstaande certificaten/ BRL:

(klik op de link voor het inzien van het betreffende certificaat /BRL

 

NEN-EN-ISO 9001-2008:

Gebr. Remmits BV Certificaat ISO 9001 2018-2021

 

VCA** (2008/5.1):

Gebr. Remmits BV VCA 2018-2021

 

CO2-Prestatieladder, versie 3.0:

Gebr. Remmits BV certificaat CO2 .

 

Uitvoering van (water) bodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem:

Gebr. Remmits BV KIWA SIKB 7000 (Protocol 7001: Uitvoering van landbodemsaneringen met conventionele methoden)