Expertises

De activiteiten van Gebr. Remmits BV beslaan een groot aantal specialistische gebieden, de zogenaamde Expertises. Om de verschillende expertises te kunnen kenmerken hebben wede onderstaande onderverdeling gemaakt. Voor elk project kunnen wij gebruik maken de interne kennis en ervaring binnen deze expertises. Bij complexe vraagstukken zal er een overlap van de  verschillende expertises ontstaan.

Graag delen wij onze kennis en ervaring met u als opdrachtgever vanaf het opstellen van het Programma van Eisen tot de overdracht van het opleverdossier van het project.

Verhardingen en onderhoud
Gebr. Remmits BV realiseert alle soorten projecten waarbij de aanleg en onderhoud van alle mogelijke verhardingen kunnen worden ondergebracht. Of dit nu een onderhoudsproject van elementen verhardingen betreft of de aanleg van een volledige wegconstructie in asfalt, wij kunnen dit in volledig eigenbeheer uitvoeren zodat wij “onze” kwaliteitsnorm aan dit project kunnen koppelen.

Water en riolering
Water is een van de belangrijke pijlers van het leven. Mede door de klimaat verandering en het effect op de hoeveelheid neerslag, zal de inpassing en de aanpassing van de bestaande systemen en steeds grotere rol gaan spelen. De problematiek in de vorm van wateroverlast en/of droogte zal een steeds groter deel uit maken van zowel het huidige als toekomstige waterbeheer. Wij volgen de ontwikkelingen in deze complexe materie op de voet om u daarin blijvend en onafhankelijk te kunnen adviseren. Zowel voor het ontwerp, aanleg of aanpassingen van riolering, retentievijvers, waterpartijen en bergingsvoorzieningen maken wij gebruik van onze jarenlange kennis en ervaring.

Gebiedsontwikkeling
Voor zowel overheden als private partijen, waaronder projectontwikkelaars, werken wij plannen uit vanaf de initiatiefase tot en met de uitvoering. Hiervoor worden niet alleen de huidige wet en regelgeving maar ook de eisen en wensen van de opdrachtgever vertaald naar de ontwikkeling van een plan. Bij de ontwikkeling zijn geen beperkingen met betrekking tot de kennis en uitvoering aangezien betonwerken, bruggen en geluidschermen door een dochteronderneming kunnen worden ontworpen, berekend en uitgevoerd.

Milieu en grondstoffen
Vanuit het verleden zijn er diverse erfenissen die conform de huidige wet- en regelgeving gesaneerd dienen te worden. Hierdoor kan het noodzakelijk zijn om voor of tijdens de uitvoering van een project naar een duurzame oplossing te zoeken.

Ook voor de winning en verkoop van grondstoffen kunt u bij ons terecht.