Afkoppelplan Venlo

In opdracht van de gemeente Venlo gaat Gebr. Remmits BV het werk “Afkoppelplan diverse straten” realiseren. Het werk bestaat uit het afkoppelen van het hemelwater in 3 verschillende straten binnen de gemeente Venlo.

Het betreft de volgende straten:
– “Zalzerskampweg” uitvoering vanaf week 18 t/m 30
– “Bij de Postwagen” uitvoering vanaf week 18 t/m 28
– “Esdoornstraat” uitvoering in 2020

Door ons zullen in hoofdzaak de volgende werkzaamheden worden uitgevoerd:

 • Treffen tijdelijke verkeersmaatregelen
 • Verwijderen elementenverhardingen
 • Verwijderen asfaltverharding
 • Grondwerk sleuven
 • Grondwerk cunet en afvoeren groen
 • Leveren zand/grond/teelaarde
 • Leveren en aanbrengen putten
 • Aanbrengen PV riolering
 • Aanbrengen kolken
 • Aanbrengen elementenverharding
 • Aanbrengen asfaltverharding
 • Plaatsen wegmeubilair
 • Inzaaien gras
 • Aanbrengen beplanting

Wij danken de gemeente Venlo voor het in ons gestelde vertrouwen en kijken uit naar een prettige samenwerking.

Contactformulier projecten
Hieronder kunt u een vraag, suggestie of opmerking plaatsen


Projectinformatie

Contractvorm
RAW bestek

Opdrachtgever
Gemeente Venlo

Provincie
Groningen

Aanvang project
maandag 29 april 2019

Oplevering project
Medio juli 2019

Toegepaste expertises
Verhardingen en onderhoud Water en riolering

Contact
info@remmitsgww.nl

Locatie