BRM Bosrijk Eindhoven

In opdracht van de gemeente Eindhoven heeft Gebr. Remmits  BV het werk “Bouwrijp maken Bosrijk cluster 10” gerealisseerd in 2019.
Vanaf medio mei/juni 2020 zijn wij bezig met de realisatie van de overige clusters van dit project.
Het werk bestaat in hoofdzaak uit de volgende werkzaamheden:

– Verrichten van grondwerk
– Werkzaamheden Conventionele Explosieven
– Opbreken duikers
– Aanbrengen rioleringen
– Opbreken en aanbrengen funderingen
– Opbreken en aanbrengen kantopsluitingen
– Opbreken en aanbrengen elementenverhardingen
– Aanbrengen asfaltverhardingen
– Toepassen van verkeersmaatregelen
– Verplaatsen lichtmasten

 

Wij danken de gemeente Eindhoven voor het in ons gestelde vertrouwen.

Contactformulier projecten
Hieronder kunt u een vraag, suggestie of opmerking plaatsen


Projectinformatie

Contractvorm
RAW bestek

Opdrachtgever
Gemeente Eindhoven

Provincie
Noord-Brabant

Aanvang project
Medio oktober 2019

Oplevering project
Medio november 2019

Toegepaste expertises
Gebiedsontwikkeling Water en riolering

Contact
info@remmitsgww.nl

Locatie