BRM Bosrijk Eindhoven

In opdracht van de gemeente Eindhoven heeft Gebr. Remmits  BV het werk “Bouwrijp maken Bosrijk”aangenomen.
Vanaf medio mei/juni 2020 zijn wij bezig met de realisatie van de diverse clusters van dit project en vanaf begin 2022 starten we met cluster 18.
Het werk bestaat in hoofdzaak uit de volgende werkzaamheden:

– Verrichten van grondwerk
– Werkzaamheden Conventionele Explosieven
– Opbreken duikers
– Aanbrengen rioleringen
– Opbreken en aanbrengen funderingen
– Opbreken en aanbrengen kantopsluitingen
– Opbreken en aanbrengen elementenverhardingen
– Aanbrengen asfaltverhardingen
– Toepassen van verkeersmaatregelen
– Verplaatsen lichtmasten

 

Wij danken de gemeente Eindhoven voor het in ons gestelde vertrouwen.

Contactformulier projecten
Hieronder kunt u een vraag, suggestie of opmerking plaatsen


Projectinformatie

Contractvorm
RAW bestek

Opdrachtgever
Gemeente Eindhoven

Provincie
Noord-Brabant

Aanvang project
Medio oktober 2019

Oplevering project
Medio november 2019

Toegepaste expertises
Gebiedsontwikkeling Water en riolering

Contact
info@remmitsgww.nl

Locatie