Laan de Wijze Beugen

In opdracht van de gemeente Boxmeer gaat Gebr. Remmits BV het werk “Reconstructie Laan de Wijze te Beugen” realiseren.
Het werk bestaat in hoofdzaak uit de volgende werkzaamheden:

  • Verwijderen asfaltverhardingen
  • Verwijderen markeringen
  • Verwijderen bestratingen
  • Graafwerkzaamheden
  • Verwijderen riolering
  • Aanbrengen nieuwe riolering en kolken
  • Aanbrengen nieuwe kantopsluitingen en elementenverharding
  • Aanbrengen nieuwe asfaltverharding
  • Aanbrengen markeringen
  • Inzaaien bermen

Wij danken de gemeente Boxmeer voor het in ons gestelde vertrouwen en kijken uit naar een prettige samenwerking.

UPDATE vrijdag 8 november
Inmiddels is de rijbaan sinds een week weer opengesteld voor verkeer. Er resteren nog wel enkele kleine werkzaamheden maar daar hoeft het verkeer geen hinder van te ondervinden. Hierna is het project geheel afgerond!
Het resultaat is een mooie straat die gereed is voor de uitbreiding van het aanliggende bedrijventerrein.

Contactformulier projecten
Hieronder kunt u een vraag, suggestie of opmerking plaatsen


Projectinformatie

Contractvorm
RAW bestek

Opdrachtgever
Gemeente Boxmeer

Provincie
Noord-Brabant

Aanvang project
maandag 26 augustus 2019

Oplevering project
medio oktober 2019

Toegepaste expertises
Verhardingen en onderhoud Water en riolering

Contact
info@remmitsgww.nl

Locatie