Wateroverlast Lange Beijerd te Cuijk

In opdracht van de gemeente Land van Cuijk hebben we het werk “Aanpak wateroverlast Lange Beijerd te Cuijk” aangenomen. Het werk is aanbesteed op basis van EMVI,  en het ingediende “Plan van Aanpak” is onder andere beoordeeld op de aspecten “planning en fasering” en “Leefbaarheid en Veiligheid”. Ons plan is als beste uit de bus gekomen en ondertussen zijn wij reeds gestart met de werkzaamheden.

De volgende werkzaamheden worden door ons uitgevoerd;
– het verwijderen van de bestaande infrastructuur;
– het verrichten van grondwerken;
– het aanbrengen van een infiltratie riool met drainzand;
– het aanbrengen van kolk- en huis-aansluitingen;
– het aanbrengen van gesloten verhardingen;
– het aanbrengen van elementenverhardingen;
– het aanbrengen van kantopsluitingen;
– het aanbrengen van groenvoorzieningen;
– het aanbrengen van straatmeubilair;
– het treffen van tijdelijke verkeersvoorzieningen;
– het treffen van tijdelijke bouwplaatsvoorzieningen;
– werkzaamheden op aanwijzing van de directie.

Wij danken de gemeente Land van Cuijk voor het in ons gestelde vertrouwen en kijken uit naar een prettige samenwerking!

Contactformulier projecten
Hieronder kunt u een vraag, suggestie of opmerking plaatsen


Projectinformatie

Contractvorm
RAW

Opdrachtgever
Gemeente Land van Cuijk

Provincie
Noord-Brabant

Aanvang project
Oktober 2023

Oplevering project
Februari 2024

Toegepaste expertises
Verhardingen en onderhoud Water en riolering

Contact
info@remmitsgww.nl

Locatie