Rioolvervanging Leuthsestraat te Persingen

In opdracht van de gemeente Berg en Dal hebben wij het werk “Rioolvervanging Leuthsestraat te Persingen” aangenomen.

Wij voeren onder andere de volgende werkzaamheden uit:
• Verwijderen grond met PAK-verontreiniging
• Verwijderen van elementen- en asfaltverhardingen
• Verwijderen van rioleringen
• Uitvoeren grondwerkzaamheden
• Aanbrengen rioleringen
• Aanbrengen funderingen
• Aanbrengen asfalt
• Aanbrengen elementenverharding
• Aanbrengen van kantopsluitingen
• Verrichten bijkomende werkzaamheden

Wij danken de gemeente Berg en Dal voor het in ons gestelde vertrouwen en kijken uit naar een prettige samenwerking.

Contactformulier projecten
Hieronder kunt u een vraag, suggestie of opmerking plaatsen


Projectinformatie

Contractvorm
RAW

Opdrachtgever
Gemeente Berg en Dal

Provincie
Gelderland

Aanvang project
Medio maart 2024

Oplevering project
Medio juni 2024

Toegepaste expertises
Verhardingen en onderhoud Water en riolering

Contact
info@remmitsgww.nl

Locatie