Lucas Gasselstraat Eindhoven

Gebr. Remmits BV heeft in opdracht van de gemeente Eindhoven het werk “Reconstructie Lucas Gasselstraat – Breitnerstraat” aangenomen. Het werk is aangenomen door ons doordat wij het beste “Plan van Aanpak” van alle inschrijvers hebben ingediend bij de  gemeente.

De werkzaamheden bestaan grotendeels uit de volgende onderdelen:

  • Opbreken riolering
  • Verrichten grondwerk
  • Aanbrengen nieuwe rioleringen, kolken ect.
  • Aanbrengen funderingen
  • Aanbrengen van “duurzaam betonnen” kantopsluitingen en elementenverhardingen
  • Aanbrengen asfalt

Vanaf eind juli zullen de werkzaamheden opstarten.

Wij danken de gemeente Eindhoven voor het in ons gestelde vertrouwen en kijken uit naar een prettige samenwerking.

Contactformulier projecten
Hieronder kunt u een vraag, suggestie of opmerking plaatsen


Projectinformatie

Contractvorm
RAW bestek

Opdrachtgever
Gemeente Eindhoven

Provincie
Noord-Brabant

Aanvang project
Eind juli 2019

Oplevering project
medio november 2019

Toegepaste expertises
Verhardingen en onderhoud Water en riolering

Contact
info@remmitsgww.nl

Locatie