Rioolvervanging Nachtegaallaan te Laarbeek

Door de gemeente Laarbeek is het project “Rioolvervanging Nachtegaallaan te Laarbeek” meervoudig onderhands aanbesteed. Gebr. Remmits BV is hier als inschrijver met de Economische Meest Voordelige Inschrijving uit de bus gekomen.

Het werk bestaat globaal uit de volgende werkzaamheden:
– het verrichten van opruimwerkzaamheden
– het uitvoeren van grondwerkzaamheden
– het aanbrengen van rioleringen
– het aanbrengen van funderingsmaterialen
– het aanbrengen van elementenverhardingen
– het aanplanten van groenvoorzieningen
– het uitvoeren van inrichtingswerken
– het uitvoeren van bijkomende werkzaamheden

De betrokken bewoners zullen, per fase worden geïnformeerd door middel van een bewoners brief. Om in de huidige informatievoorziening te voorzien zal er, via deze projectomschrijving, op regelmatige basis in update van de stand van zaken worden gegeven.

Update 21 december 2017

Alle werkzaamheden binnen het project zijn afgerond en het werk is naar tevredenheid opgeleverd!
Het Karekietplein ter plaatse van het depot dient alleen nog ingezaaid te worden.

Wij willen alle bewoners bedanken voor het begrip m.b.t. de overlast van onze werkzaamheden.

Gebr. Remmits BV wenst u allen prettige feestdagen en een voorspoedig 2018!

 

 

 

Hieronder is een link te vinden waar de verkeersmaatregelen uitgebreid zijn terug te vinden.

Via deze link [Faseringstekening v2] is de globale fasering van het werk te bekijken. Deze link opent in een nieuw scherm.

Via deze link [N17040-13-801-LJA-01 Verkeersmaatregelen 17-08-2017] zijn de verkeersmaatregelen van het werk te bekijken. Deze link opent in een nieuw scherm.

Contactformulier projecten
Hieronder kunt u een vraag, suggestie of opmerking plaatsen


Projectinformatie

Opdrachtgever
Gemeente Laarbeek

Provincie
Noord-Brabant

Aanvang project
11 september 2017

Oplevering project
Eind 2017

Toegepaste expertises

Contact
info@remmitsgww.nl

Locatie