Oversteekvoorziening OCÉ Venlo

In opdracht van de gemeente Venlo gaat Gebr. Remmits BV het werk “Oversteekvoorziening OCÉ van der Grintenstraat” te Venlo realiseren.
Het totale werk bestaat uit twee delen. In het oosten betreft het de aanleg van een nieuwe inrit en in het westen betreft het de aanleg van een oversteekvoorziening en herinrichting van een bestaande inrit.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit het uitvoeren van de volgende onderdelen:
– Opruimwerkzaamheden
– Grondwerk
– Aanbrengen riolering
– Aanbrengen verhardingen
– Aanbrengen markeringen/bebording/straatmeubilair

Wij danken de gemeente Venlo voor het in ons gestelde vertrouwen en kijken uit naar een prettige samenwerking!

UPDATE vrijdag 17 april 2020
De asfaltwerkzaamheden zijn uitgevoerd zodat iedereen weer veilig kan oversteken. Zodra de nutsbedrijven de lantaarnpalen geplaatst hebben kunnen wij de laatste fase van het project in, namelijk het inzaaien van de bermen en het plaatsen van de definitieve verkeersborden.

Contactformulier projecten
Hieronder kunt u een vraag, suggestie of opmerking plaatsen


Projectinformatie

Contractvorm
RAW bestek

Opdrachtgever
Gemeente Venlo

Provincie
Noord-Brabant

Aanvang project
Week 10 - 2020

Oplevering project
Medio april 2020

Toegepaste expertises
Verhardingen en onderhoud

Contact
info@remmitsgww.nl

Locatie