Reconstructie en groot onderhoud fietspad Rijpelbergseweg 

In opdracht van de gemeente Helmond gaat Remmits het werk  “Groot onderhoud en reconstructie fietspad Rijpelbergseweg” uitvoeren.

In hoofdzaak bestaat het werk uit de volgende werkzaamheden:
– Verrichten grondwerkzaamheden
– Verwijderen opsluitingen
– Verwijderen elementenverhardingen
– Verwijderen asfaltverharding
– Aanbrengen kantopsluitingen
– Aanbrengen elementenverhardingen van “Duurzaam beton”
– Aanbrengen asfaltverharding
– Bijkomende werkzaamheden

Wij danken de gemeente Helmond voor het in ons gestelde vertrouwen en kijken uit naar een prettige samenwerking.

Contactformulier projecten
Hieronder kunt u een vraag, suggestie of opmerking plaatsen


Projectinformatie

Contractvorm
RAW

Opdrachtgever
Gemeente Helmond

Provincie
Noord-Brabant

Aanvang project
juni 2022

Oplevering project
juli 2022

Toegepaste expertises
Verhardingen en onderhoud

Contact
info@remmitsgww.nl

Locatie