Groot onderhoud Ruysdaelbaan 

In opdracht van de gemeente Eindhoven heeft Remmits het werk “Groot onderhoud Ruysdaelbaan te Eindhoven” aangenomen. Dit werk zal in maart 2023 starten en zal tot medio april 2024 lopen.

Het werk bestaat uit de volgende werkzaamheden:
– het verrichten van grondwerk;
– het opbreken van huis- en kolkaansluitingen;
– het opbreken van riolering;
– het aanbrengen van riolering;
– het opbreken van kolken;
– het aanbrengen van kolken;
– het aanbrengen van funderingen;
– het opbreken van kantopsluiting;
– het aanbrengen van ´duurzaam betonnen´ kantopsluiting;
– het opbreken van gootlagen;
– het aanbrengen van ´duurzaam betonnen´ gootlagen;
– het opbreken van elementenverharding;
– het aanbrengen van gebakken en betonnen elementenverharding;
– opbreken asfalt;
– aanbrengen asfalt;
– aanbrengen kunststof infiltratieroosters;
– het verwijderen van bebording;
– het verplaatsen van bebording;
– het aanbrengen van bebording;
– het toepassen van verkeersmaatregelen;
– diverse bijkomende werkzaamheden.

Wij danken de gemeente Eindhoven voor het in ons gestelde vertrouwen en kijken uit naar een prettige samenwerking.

Contactformulier projecten
Hieronder kunt u een vraag, suggestie of opmerking plaatsen


Projectinformatie

Contractvorm
RAW

Opdrachtgever
Gemeente Eindhoven

Provincie
Noord-Brabant

Aanvang project
maart 2023

Oplevering project
april 2024

Toegepaste expertises
Verhardingen en onderhoud Water en riolering

Contact
info@remmitsgww.nl

Locatie