Snelfietsroute Eindhoven – Helmond

In opdracht van de gemeente Eindhoven hebben wij het werk “Snelfietsroute Eindhoven – Helmond” gegund gekregen. Dit werk bestaat uit 4 deelcontracten voor het realiseren van enkele fietsstraten en het opknappen van reeds bestaande fietspaden.

Op 4 locaties binnen de gemeente Eindhoven zullen wij onze werkzaamheden uitvoeren, te weten:
– Fietspad Berenkuil
– Fietsstraat Celebeslaan
– Fietsstraat Loostraat
– Fietsstraat ’t Hofke en de Wolvendijk

Binnen dit werk voeren we onder andere de volgende werkzaamheden uit:

– het verrichten van grondwerk;
– het opbreken en aanbrengen drainage (Berenkuil);
– het aanbrengen van lava- / grindkoffer (Berenkuil);
– het aanbrengen, instandhouden en verwijderen bemaling;
– het opbreken en aanbrengen kolken / kolkaansluitingen;
– het opbreken funderingen ;
– het aanbrengen funderingen;
– het opbreken kantopsluiting;
– het aanbrengen´duurzaam betonnen´ kantopsluiting;
– het opbreken gootlagen;
– het aanbrengen ´duurzaam betonnen´ gootlagen;
– het opbreken elementenverharding;
– het aanbrengen ‘duurzame betonnen’ elementenverharding;
– het opbreken asfalt;
– het aanbrengen asfalt;
– het toepassen van verkeersmaatregelen;

Wij danken de gemeente Eindhoven voor het in ons gestelde vertrouwen en kijken uit naar een prettige samenwerking.

Contactformulier projecten
Hieronder kunt u een vraag, suggestie of opmerking plaatsen


Projectinformatie

Contractvorm
RAW

Opdrachtgever
Gemeente Eindhoven

Provincie
Noord-Brabant

Aanvang project
juli - 2022

Oplevering project
april - 2023

Toegepaste expertises
Verhardingen en onderhoud Water en riolering

Contact
info@remmitsgww.nl

Locatie