Revitalisering bedrijventerrein Simon Homburgstraat en het Riet

In opdracht van de gemeente Cuijk gaat Remmits het project “Revitalisering bedrijventerrein Simon Homburgstraat en het Riet” uitvoeren .

Dit project hebben we verworven nadat we de Economische Meest Voordelige Inschrijving gedaan hebben. Na de aanbesteding hebben we in overleg met de gemeente Cuijk een optimalisatie en bezuinigingsronde gedaan, om binnen het beschikbare budget te blijven.

Het werk bestaat uit de volgende werkzaamheden:
– verrichten grondwerk;
– verwijderen van groenvoorzieningen;
– verwijderen en aanbrengen riolering;
– aanbrengen infiltratie riolering;
– graven en inrichten wadi;
– afkoppelen bedrijfspanden;
– verwijderen en aanbrengen kantopsluiting;
– verwijderen en aanbrengen elementenverharding;
– verwijderen en aanbrengen asfaltverharding;
– verwijderen en aanbrengen straatmeubilair;
– herstellen verhardingen particulieren;
– Toepassen omleidingen/afzettingen en verzorgen communicatie.

We danken de gemeente Cuijk voor het vertrouwen en kijken uit naar een prettige en voorspoedige uitvoering samen met de gemeente Cuijk en Stan de Laat Engineering.

Contactformulier projecten
Hieronder kunt u een vraag, suggestie of opmerking plaatsen


Projectinformatie

Contractvorm
RAW

Opdrachtgever
Gemeente Cuijk

Provincie
Noord-Brabant

Aanvang project
Oktober 2021

Oplevering project
Mei 2022

Toegepaste expertises
Gebiedsontwikkeling Verhardingen en onderhoud Water en riolering

Contact
hetriet@remmitsgww.nl

Locatie