Sloop RWZI Sappi te Weurt

In opdracht van het Waterschap Rivierenland heeft Remmits het werk “Sloop WRZI Sappi te Weurt” aangenomen. Het betreft het slopen en demonteren van diverse bassins, betonconstructies en staalconstructies welke allen worden afgevoerd naar erkende verwerkers.

Wij danken Waterschap Rivierenland voor het in ons gestelde vertrouwen en kijken uit naar een prettige samenwerking.

Contactformulier projecten
Hieronder kunt u een vraag, suggestie of opmerking plaatsen


Projectinformatie

Contractvorm
RAW

Opdrachtgever
Waterschap Rivierenland

Provincie
Gelderland

Aanvang project
September 2021

Oplevering project
December 2021

Toegepaste expertises
Verhardingen en onderhoud

Contact
info@remmitsgww.nl

Locatie