Stationszijde Eindhoven

De gemeente Eindhoven heeft ervoor gekozen om een bouwteam op te richten voor het werk “QuickWins Stationszijde Noord”. Gebr. Remmits BV is druk bezig geweest met het ontwerp en het werk is reeds is uitvoering gegaan. In diverse dagen en nachten realiseren wij dit werk.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit de volgende werkzaamheden:
– verrichten van grondwerk
– opbreken kolken
– opbreken van funderingen
– aanbrengen banden en stenen
– aanbrengen goten
– toepassen verkeersmaatregelen
– aanbrengen bebording
– herstellen betonplaten
– aanbrengen straatmeubilair

 

Wij danken de gemeente Eindhoven voor het gestelde vertrouwen in ons.

Contactformulier projecten
Hieronder kunt u een vraag, suggestie of opmerking plaatsen


Projectinformatie

Opdrachtgever
Gemeente Eindhoven

Provincie
Noord-Brabant

Aanvang project
Medio maart 2019

Oplevering project
Eind april 2019

Toegepaste expertises

Contact
info@remmitsgww.nl

Locatie