Wegreconstructie Veluwe te Heerewaarden

In opdracht van de gemeente Maasdriel gaat Gebr. Remmits vanaf medio september beginnen met de wegreconstructie van de weg “Veluwe” te Heerewaarden.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit de volgende onderdelen:
– Treffen tijdelijke verkeersmaatregelen
– Opbreken asfaltverhardingen
– Uitvoeren diverse grondwerken
– Opnemen en opnieuw aanbrengen van elementenverhardingen
– Opnemen en opnieuw aanbrengen van funderingen gelegen onder de verharding
– Uitvoeren rioleringenswerkzaamheden
– Diverse bijkomende werkzaamheden

Wij danken de gemeente Maasdriel voor het gestelde vertrouwen in ons en kijken uit naar een prettige samenwerking

Update vrijdag 21 september 2018

Het detecteren van de Niet-Gesprongen Explosieven heeft onverwacht voor enige vertraging gezorgd. Bij het detecteren van de NGE is het lastig om te zien of het om kabels&leidingen gaat of iets anders. Momenteel is fase 1 ontgraven en gedeeltelijk voorzien van rijplaten waarna wij starten met het aanleggen van het hemelwater riool. In de loop van week 39 zullen wij starten met fase 2

Contactformulier projecten
Hieronder kunt u een vraag, suggestie of opmerking plaatsen


Projectinformatie

Opdrachtgever
Gemeente Maasdriel

Provincie
Gelderland

Aanvang project
September 2018

Oplevering project
Medio oktober 2018

Toegepaste expertises
Verhardingen en onderhoud Water en riolering

Contact
info@remmitsgww.nl

Locatie