Verbindingsweg Mierlo

In opdracht van de gemeente Gelrop-Mierlo gaat Gebr. Remmits BV vanaf medio juli 2018 beginnen met de werkzaamheden t.b.v. het project “Verbindingsweg Kwikstaart – Burg. Termeerstraat en ontsluiting bedrijventerrein Beijenkorf te Mierlo”.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit de volgende werkzaamheden:
– Opbreekwerkzaamheden
– Verrichten grondwerk
– Aanbrengen riolering
– Aanbrengen van straat- en trottoirkolken
– Stellen van nieuwe kantopsluitingen en goten
– Aanbrengen bestratingen
– Aanbrengen asfalt

Wij danken de gemeente Geldorp-Mierlo voor het gestelde vertrouwen in ons en kijken uit naar een een prettige samenwerking.

UPDATE dinsdag 7 augustus 2018

Afgelopen week zijn wij gestart met de voorbereidende werkzaamheden zoals het grondwerk en het aanbrengen van de funderingen.
I.v.m de vakantie zijn er momenteel geen werkzaamheden op het terrein, maar vanaf maandag 20 augustus starten wij de werkzaamheden weer op.

 

Contactformulier projecten
Hieronder kunt u een vraag, suggestie of opmerking plaatsen


Projectinformatie

Opdrachtgever
Gemeente Geldrop-Mierlo

Provincie
Noord-Brabant

Aanvang project
Juli 2018

Oplevering project
Medio november 2018

Toegepaste expertises
Verhardingen en onderhoud Water en riolering

Contact
info@remmitsgww.nl

Locatie