VKM Kerkeveld

In opdracht van de gemeente Wijchen hebben wij het werk “Verkeersmaatregelen Kerkeveld” aangenomen. Vanaf maandag 5 november zijn wij gestart met onze werkzaamheden om de veiligheid in de wijk te verbeteren.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit de volgende onderdelen:
– Er komen vluchtheuvels bij de kruising Kerkedreef, de Meren 10e straat en Diemewei 40e straat.
– Er komt een grote drempel bij de Gamert 20e straat en de Meren 10e straat
– Diemewei 40e straat krijgt twee stuks extra drempels
– Er komt een fietspad tussen de Marskramer en de Diemewei 40e straat
Nabij basisschool de Trinoom maken we een schoolroute om de school heen. Ook komen er extra parkeerplaatsen bij.

U kunt wat hinder ervaren van onze werkzaamheden, echter worden er omleidingsroutes aangegeven op de bebording.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de gemeente Wijchen (klik HIER)

De planning van onze werkzaamheden is op de website van de gemeente Wijchen te vinden, zie link hierboven.

Update vrijdag 8 februari 2019

De trottoirs en parkeerplaatsen aan de west- en zuidzijde van de Trinoom zijn aangebracht en we zijn momenteel bezig met de trottoirs en parkeervakken aan de Oostzijde. Hierna zal de Noordzijde nog volgen. De rode tegels van het nieuwe fietspad zijn deze week ook afgeleverd en naar verwachting zal in de loop van week 7 het fietspad in gebruik worden genomen.
De gehele werkzaamheden zullen, ijs en weder dienende, voorde Carnaval gereed zijn, behoudens de nog aan te brengen wegmarkeringen.

Contactformulier projecten
Hieronder kunt u een vraag, suggestie of opmerking plaatsen


Projectinformatie

Opdrachtgever
Gemeente Wijchen

Provincie
Gelderland

Aanvang project
November 2019

Oplevering project
Medio februari 2019

Toegepaste expertises
Verhardingen en onderhoud

Contact
info@remmitsgww.nl

Locatie