Bouwteam “Reconstructie Vordingen”  te Beuningen

Op 12 juli jl. hebben wij een inschrijving gedaan voor het werk “Bouwteam Revitalisatie Vordingen te Ewijk” in de gemeente Beuningen.
Ons ingediende Plan van Aanpak bij deze aanbesteding is als beste beoordeeld van de 4 inschrijvers waarop is beoordeeld op “Plan van Aanpak”, “Kansen”, “Risico’s” en de gegeven presentatie van ons Plan van Aanpak.

Onze werkzaamheden, voorbereidingen en uitvoering van het werk zullen doorlopen tot medio 2023!

 

De openbare ruimte van de Vordingen in Ewijk is toe aan een grote opknapbeurt. Het aanwezige groen zorgt voor veel overlast. De groeiplaatsen van de bomen zijn te klein en de groenvakken “koken over”. Veel bomen in de wijk veroorzaken gevaarlijke situaties.
Het opknappen van de openbare ruimte biedt een uitgelezen kans om op integrale wijze bij te dragen aan de thema’s klimaat en leefbaarheid. Dit doet de gemeente Beuningen samen met haar (sociale) partners én de inwoners van de wijken.

Het groen wordt grootschalig aangepakt. Hiervoor wordt een betere verdeling van het groen over de wijken samen met bewoners en stakeholders onderzocht. Bomen krijgen hierdoor meer groeiruimte en zullen zich beter kunnen ontwikkelen, waardoor minder vaak gevaarlijke situaties ontstaan. De groenvakken worden beter verdeeld over de wijk. Bovendien zorgen we voor een klimaatadaptieve vormgeving. Dit doen we onder andere door het totaal aan verhard oppervlak te verkleinen. Daarnaast zorgen we er voor dat op enkele locaties zoveel mogelijk regenwater kan wegzakken in de bodem nabij de plek waar het valt.

Zodra het werk gaat lopen zal op deze pagina regelmatig een update worden gegeven over de werkzaamheden.

Wij kijken uit naar een prettige samenwerking met het ingenieursbureau KyBys, de gemeente Beuningen en haar inwoners!

Contactformulier projecten
Hieronder kunt u een vraag, suggestie of opmerking plaatsen


Projectinformatie

Contractvorm
Bouwteam

Opdrachtgever
Gemeente Beuningen

Provincie
Gelderland

Aanvang project
Medio oktober 2021

Oplevering project
Medio december 2023

Toegepaste expertises
Gebiedsontwikkeling Verhardingen en onderhoud Water en riolering

Contact
info@remmitsgww.nl

Locatie