Reconstructie Vorleweg

In opdracht van de gemeente Mill en st. Hubert gaat Gebr. Remmits BV het werk “Reconstructie Vorleweg te Mill” realiseren.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit de volgende werkzaamheden:
– Verwijderen markeringen
– Zagen, frezen en verwijderen asfaltverhardingen
– Verwijderen bestratingen
– Aanbrengen nieuwe funderingen
– Ontgraven, vervoeren en verwerken van grond/zand
– Aanbrengen asfalt
– Aanbrengen van kantopsluitingen en bestrating van “duurzaam beton”
– Aanbrengen nieuwe markeringen en bebording

Wij danken de gemeente Mill en st. Hubert voor het in ons gestelde vertrouwen en kijken uit naar een prettige samenwerking.

UPDATE vrijdag 19 juni 2020
Vanaf vanmiddag 19 juni zal de Vorleweg weer worden opengesteld voor verkeer en is het werk gereed! De weergoden hebben geholpen om alles volgens planning te laten verlopen en hiermee is er een flink project voor de gemeente Mill en st. Hubert afgerond. Allereerst danken wij onze opdrachtgever voor het in ons gestelde vertrouwen. Ook alle aanwonenden willen wij graag bedanken welke gedurende het project alle begrip hebben getoond voor onze werkzaamheden. De gemeente Mill en st. Hubert heeft samen met Gebr. Remmits BV een een streekgebonden pakket samengesteld en bezorgd als dank voor het begrip.
Wij hopen natuurlijk dat het eindresultaat naar een ieders wens is opgeleverd.

Contactformulier projecten
Hieronder kunt u een vraag, suggestie of opmerking plaatsen


Projectinformatie

Contractvorm
RAW bestek

Opdrachtgever
Gemeente Mill en st. Hubert

Provincie
Noord-Brabant

Aanvang project
Medio oktober 2019

Oplevering project
medio juli 2020

Toegepaste expertises
Verhardingen en onderhoud Water en riolering

Contact
vorleweg@remmitsgww.nl

Locatie