Waterberging Winssen

In opdracht van de gemeente Beuningen is Gebr. Remmits BV bezig met de realisatie van het project “Aanleg waterberging Winssen”.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit de volgende werkzaamheden:
– Verwijderen van groen
– Verwijderen asfalt
– Verwijderen straatwerk en banden
– Grondwerk
– Grondtransporten
– Verwijderen van kolken- en kolkaansluitingen
– Aanbrengen nieuw hemelwaterriool van beton
– Aanbrengen nieuw hemelwaterriool van kunststof
– Aanbrengen zinkerconstructie
– Aanbrengen uitstroomvoorzieningen
– Aanbrengen nieuwe kolken en kolkleidingen
– Aanbrengen nieuwe elementenverhardingen en kantopsluitingen

Wij danken de gemeente Beuningen voor het in ons gestelde vertrouwen en kijken uit naar een prettige samenwerking.

UPDATE vrijdag 29 november
De werkzaamheden zijn zo goed als afgerond en de weg is weer opengesteld voor verkeer. Zodra de weersomstandigheden het toelaten zullen de groenstroken en de taluds nog worden ingezaaid.
Wij danken alle aanwonenden voor het begrip voor de overlast en hopen hiermee te hebben bijgedragen aan een stukje duurzaamheid in de wijk. Door onze werkzaamheden kan het overtollig regenwater nu worden opgevangen in de nieuwe vijvers!

Contactformulier projecten
Hieronder kunt u een vraag, suggestie of opmerking plaatsen


Projectinformatie

Contractvorm
RAW bestek

Opdrachtgever
Gemeente Beuningen

Provincie
Gelderland

Aanvang project
Medio september 2019

Oplevering project
Medio november 2019

Toegepaste expertises
Milieu en grondstoffen Water en riolering

Contact
info@remmitsgww.nl

Locatie