BRM “Wonen aan de Vesting” te Grave

In opdracht van Hoedemakers Ontwikkeling gaat Remmits het nieuwbouwplan “Wonen aan de Vesting” te Grave bouwrijp maken.

In hoofdzaak bestaat het werk uit de volgende werkzaamheden:
– Verrichten opruimwerkzaamheden
– Uitvoeren grondwerk
– Aanbrengen rioleringen
– Aanbrengen funderingen

Wij danken Hoedemakers Ontwikkeling voor het in ons gestelde vertrouwen en kijken uit naar een prettige samenwerking.

UPDATE vrijdag 17 juli
Momenteel zijn wij, vooruitlopend op de bouwrijp-werkzaamheden, het zand op locatie aan het uitzeven. Zodra deze werkzaamheden zijn afgerond kunnen  we beginnen met het zogeheten “bouwrijp maken”. Dit betreft het aanleg van de rioleringen. Als wij gereed zijn met onze werkzaamheden zal Hoedemakers starten met de bouwwerkzaamheden.

Contactformulier projecten
Hieronder kunt u een vraag, suggestie of opmerking plaatsen


Projectinformatie

Contractvorm
RAW

Opdrachtgever
Hoedemakers Ontwikkeling

Provincie
Gelderland

Aanvang project
Medio juli 2020

Oplevering project
nader te bepalen

Toegepaste expertises
Gebiedsontwikkeling Water en riolering

Contact
info@remmitsgww.nl

Locatie