Julianasingel – Reconstructie kruispunten

 

Gebr. Remmits BV reconstrueert de Julianasingel in Oss in opdracht van de gemeente Oss. Het kruispunt Julianasingel – Nieuwe Hescheweg en kruispunt Julianasingel – Doctor Saal van Zwanenbergsingel worden heringericht. Het werk bestaat hoofdzakelijk uit het aanpassen van de rijstrookindeling en het vervangen van de verkeersregelinstallatie.

Daardoor zal de doorstroming van verkeer op de kruispunten verbeteren. Daarvoor worden globaal de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Het verwijderen en aanbrengen van asfaltverharding.
  • Het verwijderen en aanbrengen van elementenverharding.
  • Het verwijderen en aanbrengen van groenvoorzieningen en bomen.
  • Rioolwerkzaamheden (kolken en kolkleidingen).
  • Vervangen van de openbare verlichting.
  • Vervangen van de verkeersregelinstallatie (VRI).

Tijdens de werkzaamheden worden verkeersmaatregelen getroffen, zodat het kruispunt bereikbaar blijft.

Via de navolgende link [Klik hier] is de presentatie tekening van het ontwerp te bekijken.

De fasering
Het totale werk wordt in 3 hoofdfasen gerealiseerd, fase 1 t/m 3. Fase 1 en 2 zijn weer onderverdeeld in meerdere sub-fasen. In fase 1 wordt de zuid-oostzijde van de rijbaan Julianasingel en de zuid-oostzijde van Nieuwe Hescheweg (inclusief fietspaden) aangepakt. In fase 2 wordt de noordzijde (gedeeltelijk) van de Julianasingel en de noord-westzijde van de Nieuwe Hescheweg aangepakt. In fase 3 wordt de zuid-westzijde van de Julianasingel en zuid-westzijde van de Nieuwe Hescheweg aangepakt. Via de volgende link [Klik hier] is de fasering in te zien.

De planning
De werkzaamheden starten op maandag 4 september 2017. Het gehele werk wordt eind oktober 2017 opgeleverd. Via de volgende link [Klik hier] kunt u de planning van de werkzaamheden inzien.

Update 27 oktober 2017
De werkzaamheden zijn voorspoedig verlopen waardoor het werk binnen de beloofde doch korte termijn kon worden opgeleverd.

Wij danken de gemeente Oss en alle betrokkenen voor het gestelde vertrouwen en de prettige samenwerking.

 

Bereikbaarheid
Tijdens de werkzaamheden blijft het kruispunt bereikbaar, echter zal er wel verkeershinder ontstaan waardoor de reistijd wordt verlengd. Fietsers en voetgangers kunnen het werkvak altijd lopend, met de fiets in de hand, kruisen. Voor de fietsers wordt er een adviesroute ingesteld. Er wordt gebruik gemaakt van een tijdelijke verkeersregelinstallatie (VRI). De verkeersstromen zijn per fase in te zien via de volgende link [Klik hier].

Communicatie
Deze website wordt geactualiseerd indien er wijzigingen in het project optreden. U kunt hier dus de meest actuele informatie vinden.

Heeft u vragen of opmerkingen? Dan kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager. De omgevingsmanager is tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer 06-12777040. U kunt ook een mail sturen naar julianasingel@remmitsgww.nl.

Inloopavond
Op donderdag 17 augustus 2017 is een inloopavond georganiseerd. Tijdens deze avond is een toelichting gegeven over de werkzaamheden, planning en fasering.

 

De uitnodiging voor de inloopavond en tevens nieuwsbrief 1 is hier te zien [Klik hier].

 

Gebr. Remmits BV treft maatregelen om de overlast te beperken maar hinder is niet te voorkomen. Wij vragen daarvoor uw begrip. Heeft u een klacht, dan verzoeken wij u een mail te sturen naar het volgende emailadres:  klachten-julianasingel@remmitsgww.nl of bel de omgevingsmanager op 06-12777040.

 

Tijdens de werkzaamheden wordt er iedere dinsdag tussen 16:00 uur en 17:00 uur een inloopspreekuur in de keet naast het Shell-tankstation aan de Julianasingel gehouden. Het inloopspreekuur start op dinsdag 5 september 2017.

Voorlichtingsfilm fietsers

 

Contactformulier projecten
Hieronder kunt u een vraag, suggestie of opmerking plaatsen


Projectinformatie

Opdrachtgever
Gemeente Oss

Provincie
Noord-Brabant

Aanvang project
4 september 2017

Oplevering project
Eind oktober 2017

Toegepaste expertises
Verhardingen en onderhoud

Contact
julianasingel@remmitsgww.nl

Locatie