Project fietsbruggen Park Lingezegen

Gebr. Remmits voert in opdracht van Projectorganisatie Park Lingezegen het werk uit.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in Park Lingezegen. Het werk bestaat in hoofdzaak uit de realisatie van twee fietsbruggen over rivier de Linge en de aanleg van fietspaden. Bovendien worden bestaande watergangen verruimd en worden er nieuwe watergangen gegraven.

Het werk is gegund op basis van de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) met de volgende criteria:

  • Prijs
  • Beheersing vertragende omstandigheden
  • Beperken overlast en hinder

De werkzaamheden bestaan in hoofdlijnen uit:

  • Aanbrengen van twee fietsbruggen compleet in het werk
  • Het uitvoeren van grondwerk en funderingswerkzaamheden
  • Het aanbrengen betonnen fietspad
  • Het afwerken van het terrein

De navolgende  link Video Park Lingezegen verwijst naar een video op de site van Park Lingezegen waarin niet alleen de civieltechnische aspecten aan de orde komen maar ook de ontwerp achtergronden en voorbereiding van het plan.

 

Contactformulier projecten
Hieronder kunt u een vraag, suggestie of opmerking plaatsen


Projectinformatie

Opdrachtgever
Park Lingezegen

Provincie
Gelderland

Aanvang project
medio 2015

Oplevering project
eind 2015

Toegepaste expertises
Gebiedsontwikkeling Milieu en grondstoffen Verhardingen en onderhoud Water en riolering

Contact
info@remmitsgww.nl

Locatie