Plan Molenhoek

Na, voor onze opdrachtgever Spanjaards te Wijchen, het volledige project “Plan Molenhoek” te hebben voorbereid en uitgewerkt, zijn wij in het najaar van 2015 gestart met het bouwrijpmaken van het terrein. Na de bouw van een tweetal appartementen torens is nu de bouw voor de grond gebonden woningen gestart.
Binnen het ontwerp heeft ons ingenieursbureau overleg gevoerd met zowel de gemeente, waterschap als de provincie Limburg en Gelderland.
In verband met de fasering in de bouw zullen ook de woonrijpwerkzaamheden gefaseerd worden uitgevoerd, deze werkzaamheden zullen tot medio juli 2021 duren.

Contactformulier projecten
Hieronder kunt u een vraag, suggestie of opmerking plaatsen


Projectinformatie

Contractvorm
Design & Construct (D&C)

Opdrachtgever
Spanjaards te Wijchen

Provincie
Limburg

Aanvang project
najaar 2015

Oplevering project
Juni 2021

Toegepaste expertises
Gebiedsontwikkeling Verhardingen en onderhoud Water en riolering

Contact
info@remmitsgww.nl

Locatie